Club "Le Quattro Stagioni"

Huus 1

Huus 2

Priesen för 2019:

 

Huus 1 (üm un bi 22 m²):

 

A.) zl 120 per Dag (4 Lüüd - ohn Baadstuuv)

 

B.) zl 140 per Dag (2 Lüüd - mit Baadstuuv)

Huus 2 (üm un bi 33 m²):

 

zl 200 per Dag (4 Lüüd)

 

Huus 3 (üm un bi 45 m²):

 

zl 300 per Dag (4 Lüüd)

 

Kurtaxe vun zl 1,50 pro Person un Dag kummt noch daarto.

 

Huus 3

Tlen - Page: 20 of 44

Anbott

Priesen

Freetied

Umgegend

Kontakt

HOME